Valitse sivu

Käy allekirjoittamassa aloite osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9321

Perhelääkärimallin kokeilua pilottialueilla pysyvän hoitosuhteen ja laadun kehittämiseksi.
Aloitteen tavoitteena on perhelääkärijärjestelmän alueellisten pilottien kokeilu. Tällä voitaisiin purkaa terveydenhuoltojärjestelmien päällekkäisyyttä mm. työterveyden osalta ja varmistaa pysyvät hoitosuhteet.
Perustelut
Nopea pääsy lääkäriin on sekä inhimillistä että kustannustehokasta. Hoidon jatkuvuus varmistaa laadun, tehokkuuden, tuo säästöjä sekä potilaiden kuolinriski pienenee. Kun molemmat osapuolet tuntevat toisensa, ei tarvitse perehtyä potilaan sairaushistoriaan eikä resursseja ja aikaa kulu turhiin tutkimuksiin. Vaihtuvat lääkärit kirjoittavat paljon lähetteitä ja tällainen ylihoito luonnollisesti nostaa terveydenhuollon kustannuksia.
Potilaat myös arvostavat pysyvää hoitosuhdetta. Viimeisten vuosien aikana jatkuvuus vastaanotoilla on kuitenkin vähentynyt. Potilaiden turvattomuus on lisääntynyt ja se synnyttää tarvetta lisäkäynteihin. Kuka on vastuussa hoidosta, jos lääkärit vaihtuvat tiuhaan?
Tutkitusti potilaat kertovat avoimemmin vaivoistaan ja elintavoistaan tutulle kuin alati vaihtuville lääkäreille. Tuntiessaan potilaan, voi lääkäri suunnitella yksilöllisempää hoitoa eikä aikaa kulu potilaan sairaushistoriaan tutustumiseen. Tutun lääkärin ohjeita noudatetaan myös paremmin. Jatkuva hoitosuhde kannustaa potilaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään.
Terveyskustannuksista 80 % kertyy tällä hetkellä paljon palveluja tarvitsevista. Erityisesti heille pysyvä hoitosuhde olisi äärimmäisen tärkeää.
Omalääkärijärjestelmän kokeilu Suomessa 1985-1993
Suomessa toteutettiin 1985-93 Kelan rahoituksella kokeilu, jossa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat yleislääkärit vastasivat 40 000 potilaan perusterveydenhuollosta. Kokeilun perusteella lääkäriin pääsy nopeutui, hoidon jatkuvuus ja tyytyväisyys palveluihin paranivat sekä se oli kustannustehokasta. Jostain syystä tutkimusraportti kuitenkin haudattiin kaikessa hiljaisuudessa.
Tulokset olivat hyviä ja kustannukset kohtuullisia, mutta poliitikot lopettivat kokeilun. Suomessa ei hyväksytty muuta kuin kuntiin sidottu järjestelmä.
Miten malli käytännössä voisi toimia?
Sote-keskuksen sisään voidaan rakentaa perhelääkärimalli. Muutama lääkäri ja hoitaja voivat perustaa yksikön. Perhelääkäri tekee myös ikävuositarkastuksia ja kontrollikäyntejä. Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin. Aiemmissa omalääkärimalleissa oli kohtuullisen kokoiset vastuuväestöt, saatiin kokeneilla lääkäri-hoitaja-tiimeillä hyviä tuloksia aikaan: syntyi luottamus potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä, joka helpotti työntekoa.
Lääkäri voi itse päättää kuinka paljon potilaita ottaa listalleen ja potilaat voivat itse valita lääkärinsä. Omalääkärille voi tarvittaessa saada nopeasti ajan.
Lääkärit toimisivat yksityisinä ammatinharjoittajina. Tämä sopii erityisesti kokeneille lääkäreille.
Perhelääkärimallin yhteydessä voidaan kartoittaa perheen mahdollinen muu sosiaalisen tuen tarve. Perhelääkärien tehdessä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, voidaan ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisyyn puuttua tehokkaammin.

Rahoitus voisi tulla joko verotuksen tai sairausvakuutuksen kautta.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9321