Valitse sivu

Valtuuston tehtävät

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka päättää hyvinvointialueen Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Pelastustointa koskevista asioista. Saadaksemme toimivat palvelut on kiinnitettävä huomiota työhyvinvointiin ja siihen, miten työtä johdetaan.

Henkilökunnan palkkaukseen tulee kiinnittää huomiota ja myös siihen, että käsiä on riittävästi.  Hallintoa ei tule paisuttaa, vaan pyrkiä tarjoamaan enemmän hyvinvointia.

Aluevaaleihin on lähtenyt ehdolle ilahduttavan suuri joukko terveydenhuollon ammattilaisia. Alan asiantuntemus auttaa päätöksenteossa varmasti. Valtuustokokoonpanossa ei kuitenkaan tule unohtaa palveluiden käyttäjien näkökulmaa. On tärkeää, että valtuustotasolla on myös edustettuna palveluiden käyttäjät, kuten ikääntyvä väestönosa ja muut kohderyhmät. Tätä on syytä äänestäjän miettiä valitessaan henkilön, jota aikoo äänestää. Äänestäjän on myös hyvä kiinnittää huomiota, siihen, miten ehdokas aikoo toimia palveluiden pitämiseksi lähellä ja järkevästi yhteistoimin yli kuntarajojen.

Aluevaalit ovat historialliset siinä mielessä, että nyt valittavat valtuustot eri puolilla maata ryhtyvät luomaan palveluille hyvinvointialuestrategian, hallintosäännön, talousarvion ja taloussuunnitelman, omistajaohjauksen periaatteet, konserniohjeen, liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet, varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet, että sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet sekä palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleiset perusteet.

Edelleen valtuusto päättää myös hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävät asiakasmaksut sekä takaussitoumusten tai muiden takuiden antamisesta koskien ”toisen” velkaa.

Hyvinvointialueen valtuusto päättää niin ikään jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei toisin säädetä sekä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, hyvinvointialueen tilintarkastajien valinnasta, tilivelvollisten nimeämisestä, hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta, sekä muista aluevaltuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Nähtäväksi jää minkälaisen rahoituksen valtio tulee budjetistaan myöntämään aluevaltuustojen käyttöön kullakin alueella. Yksi asia on varma, rahaa on jaossa rajallisesti. Tästä johtuen ehdokkaiden ei tule antaa turhia vaalilupauksia, vaan pyrkiä tekemään hyviä, harkittuja ja järkeviä päätöksiä taloudellisten reaaliteettien vallitessa.