Valitse sivu

Kuka tai mitkä tahot käynnistivät Suomessa mielipiteiden ja sananvapauden latistusmankelin?

Parhaillaan maassamme on syyteettynä niin kutsutun vihapuheen vuoksi ex sisäministeri ja nykyinen kansanedustaja Päivi Räsänen. Näin uutisoi YLE 29.4. Valtakunnansyyttäjä on nostanut syytteen kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) vastaan.

Räsästä syytetään kolmesta kansanryhmän vastaisesta kiihottamisesta. Käsittämätöntä. Vain hetki sitten 3.5.2021 vietimme sananvapauden päivää. Perustuslain turvaama sananvapaus takaa kansalaisille oikeuden ilmaista itseään ja vastaanottaa tietoa sekä tuoda esiin ja ilmaista mielipiteensä. Sananvapauteen kuuluu aina myös vastuu. Jokainen sanankäyttäjä vastaa viestistään viime kädessä oikeudessa, mikäli lain sallimat rajat ylittyvät.

Kysymys kuuluu, kuka käynnisti Suomessa mielipiteiden latistusmankelin? Saako maassamme tuoda esiin omaa vakaumustaan? Entä mielipidettään? Nyt näyttäisi olevan niin, että on joitakin tahoja, jotka voivat sanoa mitä vain joutumatta ”linssin” alle ja taasen toiset eivät saa sanoa mielipidettään. Imaami Abbas Bahmanpour sanoi 2013 TV- haastattelussa, että -yleensä islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraaliseena paheena ja vastasi, kun toimittaja kysyi seuraavasti:  -entäs sitten rangaistus jos tulee näitä? Abbas vastasi sanatarkasti rangaistuksesta näin: ”… yleensä siitä tulee kuolemantuomio”.

Kysymys kuuluu onko valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toimitinta selektiivistä suhteessa Päivi Räsäsen kirjoittamiin teksteihin ja sanomisiin? Viittaan edellä mainitsemaani TV- haastatteluun, jossa toisen uskonnon edustaja käyttää varsin rankaa kieltä homoista?

Nähtäväksi jää minkälaisen tuomion Räsänen tulee saamaan? Oikeus sen aikanaan päättää. Arvelen, että mikäli tuomio langetetaan, siitä seuraa aikamoinen siivous kirjastoissa, ja erilaisissa arkistoissa, joissa vastaavanlaista tekstiä saattaa pulpahtaa esiin, josta Räsästä nyt syytetään. Puhumattakaan siitä, mitä pyhille kirjoituksille Raamatulle tai Koraanille tapahtuu tässä pari mainitakseni?

PERUSTULAKI 2 luku

Perusoikeudet

– –

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.