Valitse sivu

Inkluusiota on ”koeponnistettu” koulumaailmassa jo jonkin aikaa. Näyttäisi siltä, että kaikilta osin tämä ei ole onnistunut. Suuret luokkakoot ja meluisa oppimisympäristö ei ole kenenkään etu. Nyt onkin syytä kysyä mitä voisimme resurseille tehdä Järvenpäässä? Kaikki maksaa. Tosia asia kuitenkin on, että erityisopetusta on karsittu liian kovalla kädellä. Näin minulle ovat alalla työskentelevät kertoneet. Me tarvitsemme parempaa. Lapsemme tarvitsevat parempaa. Opettajat tarvitsevat parmpaa työympäristöä ja lisää kollegoja. Lähitulevaisuuden haasteet ovat ilmeiset jo nyt. Pahoinvointi lasten -ja nuorten parissa ilmenee aivan liian usein syrjäytymisenä ja henkisenä pahoinvointina.

Opetustilojen ja koulujen suunnittelussa tulee yhä enemmän huomioida opettajien ja koulumaailman arkitodellisuutta ymmärtävien tahojen osaaminen. Ei ole viisasta antaa liian suuria vapauksia arkkitehdeille ja suunnittelijoille.

Järvenpää on sen verran tiivis alue, että lähes kaikilla pienillä koululaisilla on varsin lyhyt koulumatka.

Saattaa kuitenkin taphtua niin, että koululuokkien kokoa ”rukatessa” suuremmaksi, joku pieni oppilas joutuu siirtymään varsin kauas oman kodin läheltä. Koulumatka ei suju turvallisesti kävellen, tällöin tulee luonnollisesti huolehtia koulukyyti tarvittaessa.