Valitse sivu

Euroopan unioini järjestää kaksivuotisen Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 2021 – 2023. Tarkoitus on se, että kansalaiset alhaalta ylöspäin päättäjien suuntaan saadaan vuoropuheluun, jossa heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon Euroopan tulevaisuudesta käytävissä keskuteluissa. Nyt halutaan kuulla erityisesti nuoria.

Kunnissa ja kaupungeissa kasvaa eurooppalainen tulevaisuus.

Mutta mikä on nuorten ja lastemme tulevaisuus? Minkä vastauksen nuoret antavat, jos kysymme mitä tahdot elämältäsi? Jokaisella meillä on vain yksi elämä. Pitääkö se rakentua orjallisesti nykyisen systeemin mukaan? Moni opiskelee tuonne 36 – 40 vuotiaaksi. Takana on monilla valmistumisen jälkeen herkeämätöntä kilpailua koulunpenkiltä toiselle. Palkintona  ruuhkavuodet.  Monille tuo tarkoittaa asuntovelkaa, työtä, lapsia ja kenties lemmikkiä.

Valmistumisen jälkeen alkaa työura. Hankintaan asunto. Ehkä kalliskin. Jossakin vaiheessa huomataan, että ehkä se lapsikin voisi olla mukava. Aika pian havahdutaan myös elämän lyhyyteen. Entäpä jos yhteiskunta antaisi mahdollisuuden nuorille parinmuodostukseen ja perheen rakentamiseen edullisella asumisella, hyvillä takuilla lainoja ajatellen. Lapset saisivat kasvaa vanhempiensa huostassa elämänsä alkutaipaleen tärkeimmät vuodet.

Voisiko oman elämän rytmiä muutaa?

Voisiko tavoitteen olla hyvä oma elämä? Opiskelu, parisuhde, asunto ja työ nämä neljä ovat edessä kaikilla nuorilla, mutta voisiko järjestystä muuttaa? Edellä esitetty kuvaus herättää ajatuksen siitä, että työssäolon vuodet siirtyvät yhä etäämmälle.

Kunnallisessa asuntotuotannossa tulisi varmistaa edullisten asuntojen saanti. Valtakunnallisessa politiikassa tulisi huomioida se, että oman elämän valinnat voisivat olla mahdollisimman joustavat.