Valitse sivu

Nyt on mahdollista äänestää ennakkoon. Se onkin kätevää. Muista numero 147 Järvenpään vaaleissa. 👍

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut keskiviikkona 26.5. ja jatkuu 8.6. asti. Tänä aikana voi äänestää missä tahansa Suomen ennakkoäänestyspaikassa. Etenkin nyt korona-aikana kannattaa hyödyntää ennakkoäänestystä ja käydä muulloin kuin ruuhka-aikana äänestämässä. Kannattaa suositella ennakkoäänestystä myös kaikille ystäville ja muille äänestäjille. Ennakkoäänestyksessä pitää mukana olla henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Ennakkoäänestämisestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/
Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. klo 9-20voi äänestää vain omassa äänestyspaikassa, mikä mainitaan äänestäjän postitse saamassa ilmoituskortissa. Äänestämään mennessä pitää mukana olla henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Varsinaisena vaalipäivänä äänestämisestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana
Etenkin näissä kuntavaaleissa kannattaa muistaa myös kotiäänestysmahdollisuus. Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6. ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista sekä täältä: https://vaalit.fi/kuntien-keskusvaalilautakunnat. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Löydät kaikki KD:n ehdokkaat kunnittain täältä: https://vaalit.kd.fi/2021/