Valitse sivu
Kiitos sinulle, joka äänestit 147

Kiitos sinulle, joka äänestit 147

Arvoisa järvenpääläinen äänestäjä, syvä  kiitos siitä, että sain äänesi ja tulin valituksi valtuustoon!

Uusi valtuusto on koossa. Neljän vuoden yhteinen taival on alkamassa nyt meneillään olevan valtuustokauden päätyttyä. Edessä on monia vaikeita päätöksiä. Politiikka on yhteistyötä. Toivottavaa on, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta voimme säilyttää hyvän palvelutason ja kyetä hillitsemään velkaantumista. Järvenpäätä kehitetään yhdessä. Päätökset tehdään yhdessä.

Näillä lyhyillä ajatuksilla toivotan kaikille hyvää kesää! Vielä kerran kiitos luottamuksestanne!

Tänään on vielä ”vanhan” valtuuston kokous, jossa mm tilinpäätös esillä.

 

 

Eurooppa ja nuorten tulevaisuus

Eurooppa ja nuorten tulevaisuus

Euroopan unioini järjestää kaksivuotisen Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 2021 – 2023. Tarkoitus on se, että kansalaiset alhaalta ylöspäin päättäjien suuntaan saadaan vuoropuheluun, jossa heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon Euroopan tulevaisuudesta käytävissä keskuteluissa. Nyt halutaan kuulla erityisesti nuoria.

Kunnissa ja kaupungeissa kasvaa eurooppalainen tulevaisuus.

Mutta mikä on nuorten ja lastemme tulevaisuus? Minkä vastauksen nuoret antavat, jos kysymme mitä tahdot elämältäsi? Jokaisella meillä on vain yksi elämä. Pitääkö se rakentua orjallisesti nykyisen systeemin mukaan? Moni opiskelee tuonne 36 – 40 vuotiaaksi. Takana on monilla valmistumisen jälkeen herkeämätöntä kilpailua koulunpenkiltä toiselle. Palkintona  ruuhkavuodet.  Monille tuo tarkoittaa asuntovelkaa, työtä, lapsia ja kenties lemmikkiä.

Valmistumisen jälkeen alkaa työura. Hankintaan asunto. Ehkä kalliskin. Jossakin vaiheessa huomataan, että ehkä se lapsikin voisi olla mukava. Aika pian havahdutaan myös elämän lyhyyteen. Entäpä jos yhteiskunta antaisi mahdollisuuden nuorille parinmuodostukseen ja perheen rakentamiseen edullisella asumisella, hyvillä takuilla lainoja ajatellen. Lapset saisivat kasvaa vanhempiensa huostassa elämänsä alkutaipaleen tärkeimmät vuodet.

Voisiko oman elämän rytmiä muutaa?

Voisiko tavoitteen olla hyvä oma elämä? Opiskelu, parisuhde, asunto ja työ nämä neljä ovat edessä kaikilla nuorilla, mutta voisiko järjestystä muuttaa? Edellä esitetty kuvaus herättää ajatuksen siitä, että työssäolon vuodet siirtyvät yhä etäämmälle.

Kunnallisessa asuntotuotannossa tulisi varmistaa edullisten asuntojen saanti. Valtakunnallisessa politiikassa tulisi huomioida se, että oman elämän valinnat voisivat olla mahdollisimman joustavat.

Vanhukset ja vammaiset eivät saa unohtua

Vanhukset ja vammaiset eivät saa unohtua

Terveydenhuollon alalla palvelevilta tulee jatkuvasti viestiä, että lisää käsiä tarvitaan. Parhaillaan on valtakunnan tasolla keskustelu käynnissä maakuntauudistuksesta ja maakuntien verotusoikeudesta. Kuntatasolla pohditaan mitä mahdollisia vaikutuksia maakuntavero tullessaan aiheuttaisi kuntataloudelle. Kristillisdemokraattina en kannata uutta veronkantoyksikköä. Mietin myös, että minkälaista lisäarvoa uusi hallintohimmeli virkamieskoneistoineen toisi vanhuksille ja vammaisille esimerkiksi? Saadaanko parempaa palvelua? Entä onko vaara, että palvelut etääntyvät yhä enemmän niiden käyttäjistä?

Sain hiljattain puhelun eräältä järvenpääläiseltä, joka valitti, että hän ei saa vammaisena kovin helposti kiinni puhelimella Keusoten henkilöitä. Hänen tapauksessaan oli kyse palvelusetelin käytöstä ja kotiin tapahtuvasta hoidosta ja hoitopalvelun irtisanomisesta. Soittajan mukaan hän oli saanut tiedon kiertoteitse, että häntä koskeva palvelu oli irtisanottu. Jos tämä on totta, kuinka 2021 tämä voi olla mahdollista.

Vammaisten ja vanhusten palveluiden suhteen meidän tulee varmistua siitä, että kukaan hoitoa tarvitseva ei jää väliinputuoajaksi.

Ennakkoäänestyspaikat löytyy tästä

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut. Alla Järvenpään ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat.

Prisma-keskus, Rantakatu 5, 04400 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 9-20, lauantaina klo 10-16, sunnuntaina klo 12-16

Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 12-20, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Järvenpään uimahalli, Seutulantie 17, 04410 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 12-20, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Koivusaaren koulu, Pietolankatu 48, 04440 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 12-20, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Keskusvaalilautakunta suosittaa, että aukioloajan ensimmäinen ja viimeinen tunti rauhoitetaan mahdollisuuksien mukaan terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen määritelmän mukaisille vakavan koronavirustaudin riskiryhmille.

Ennakkoäänestys on käynnissä

Ennakkoäänestys on käynnissä

Nyt on mahdollista äänestää ennakkoon. Se onkin kätevää. Muista numero 147 Järvenpään vaaleissa. 👍

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut keskiviikkona 26.5. ja jatkuu 8.6. asti. Tänä aikana voi äänestää missä tahansa Suomen ennakkoäänestyspaikassa. Etenkin nyt korona-aikana kannattaa hyödyntää ennakkoäänestystä ja käydä muulloin kuin ruuhka-aikana äänestämässä. Kannattaa suositella ennakkoäänestystä myös kaikille ystäville ja muille äänestäjille. Ennakkoäänestyksessä pitää mukana olla henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Ennakkoäänestämisestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/
Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. klo 9-20voi äänestää vain omassa äänestyspaikassa, mikä mainitaan äänestäjän postitse saamassa ilmoituskortissa. Äänestämään mennessä pitää mukana olla henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Varsinaisena vaalipäivänä äänestämisestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana
Etenkin näissä kuntavaaleissa kannattaa muistaa myös kotiäänestysmahdollisuus. Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6. ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista sekä täältä: https://vaalit.fi/kuntien-keskusvaalilautakunnat. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Löydät kaikki KD:n ehdokkaat kunnittain täältä: https://vaalit.kd.fi/2021/

Jaa tai Ei valtuustoäänestyksessä ja lautakunnissa

Jaa tai Ei valtuustoäänestyksessä ja lautakunnissa

Järvenpään poliittisen kentän keskustelut käyvät kuumina juuri nyt. Ovathan kuntavaalit oven edessä. Olen löytänyt sosiaalisesta mediasta taulukoita, joihin on koottu valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen. Hienoa. Tilastot ovat tärkeitä.

En tiedä mihin näillä taulukoilla pyritään? Ehkä osoittamaan, että ne jotka ovat äänestäneet pääsääntöisesti JAA, olisivat jees ihmisiä ja taasen ne, jotka ovat pääsääntöisesti äänestäneet Ei, olisivat niitä luotettuja asiantuntevia ja asioihin riittävästi perehtyneitä. Äänestäjät kyllä näkevät näiden taulukoiden ja  motiivien taakse. Myönnän, että joskus on äänestettävä ei. Pääsääntöisesti asia on kuitenkin niin, että yhdessä löydetään kompromissit ja ratkaisumallit politiikassa kaupunkilaisten palveluiden takaamiseksi ja kaupungin kehittämiseksi. Asioita pohditaan ja valmistellaan virkmiesvalmisteluna. Kaupunkilaisia osallistetaan. Asioita esitellään. Hankkeita arvioidaan. Valtuustoseminaareissa ja lautakuntien seminaareissa ja iltakouluissa kuullaan eri näkemyksia ja pohditaan yhdessä suuntaviivaa päätkösille.

Kysyn kumpi on helpompaa äänestää asipohjalta JAA tai EI ?

Skeittipuisto

Kaupunkia ja sen palveluita kehitettäessä on katsottava pitkälle tulevaisuuteen. Tämä koskee erityisesti kaavoitusta niin kaupunkialueella, kuin sen ulkopuolella. Viittaan maakuntakaavaan. Sama periaate koskee kaupunkilaisten hyvinvoinnin, terveyden, viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamista. Minulla on muistikuva siitä, miten Järvenpään Skeittipuiston rakentamista vastustettiin. Myös oman puolueeni jotkut silloiset vaikuttajat näkivät skeittipuistossa vain ongelmia. Nyt saamme yhdessä iloita Skeittipuiston järvenpääläisestä Jenna Tolmala saavutuksesta. Hän poimi Suomen mestaruuden. Äänestin Skeittipuiston rakentamisen puolesta. Se kannatti. Ei ainoastaan Jennan saavutuksen vuoksi, vaan sen vuoksi, että lapsilla ja nuorilla on paikka, jossa harrastaa.

Senioripuisto

En tiedä onko missään niin mukava verrytellä, kuin senioripuiston liepeillä. Alue on kukkaloiston ja Tuusulanjärven läheisyyden vuoksi silmiä hivelevän kaunis. Puiston laitteilla on turvallista harjoittaa lihaksistoaan. Se mikä erityisesti ilahduttaa on se, että mammat ja paapat saavat tavata isiä ja äitejä myös tässä puistossa. Sukupuolvet siis kohtaavaat. Äänestin JAA.

Rantapuisto

Kaupukikehityslautakuntaan on tullut näinä kahtena valtuustokautenani ja lautakuntakautena mielenkiintoisia hankkeita. Rantapuisto on yksi näistä. Alue saa kiitosta. On ollut mielenkiintoista seurata ja tehdä päätöksiä alueen kehittymiseksi ja järvenpääläisten viihtymiseksi. Kaupunkia rakennetaan meille, jotka nyt elämme, mutta myös tuleville sukupolville. Uskallan väittää, että olisi ollut tyhmää vastustaa tätä alueen kehitystä äänestämmällä EI.

Suviranta

Järvenpään kaupunginvaltuusto käsitteli Suvirannan hankkimista. Puolsin. En kadu. Kulttuuri ja taide, sekä historia merkitsevät paljon viihtyvyydelle. Sitä on tarjolla tässä arvokkaassa kulttuurimiljöössä. Äänestin JAA. En kadu.

Sauna

Äänestin JAA. Tulos. Meillä ei ole saunaa. Aina ei voi onnistua. Yrittäjäkin lähti.

Vanhankylänniemi

Aluetta on syytä kehittää. Katsotaan mitä sille tulevaisuudessa tehdään. Äänestän JAA tai Ei, riippuen esityksestä. Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Sitä se on myös virkistysalueena. Kysymys kuuluu millä tavoin saataisiin matkailijat rantautumaan kauniiseen kaupunkiimme? Minkälaisia palveluita alueelle tarvittaisiin.

Hieno asia on se, että nyt nimennokkaan on perustettu palveluita tarjoava kahvila. Toivotan menestystä yrittäjille.

Keskusta tiivistyvä timantti

Valtuusto valitsi tiiviin rakentamisen Järvenpään keskustaan. Ulkopaikkakuntalaiset ja miksi ei myös järvenpääläiset tekevät vertailua lähikuntiin ja suhteessa Järvenpään keskustan alueeseen. On ollut ilo kuulla mm ulkopaikkakuntalaisilta ja myös kaupungin asukkailta, että Järvenpään kaupunki on kaunis ja keskusta kehittyy viihtyisäksi. Ratkaisuja joita kaupunginarkkitehti ja kaavoitus on tehnyt sekä kaupunkisuunnittelu on saanut kiitosta. Todettakoon, että keskustan alue rakentuu parhaillaan. Jo nyt on nähtävissä Bulevardikorttelin kehittyminen. Urbaani kaupunki rakentuu tiiviksi. Infran rakentaminen on varsin kallista puuhaa kaupungin laitamille. Omakotiasukkaita on haastettu oman tonttinsa osalta kaavoituksen kautta tehostamaan tontin käyttöä. Hanke on tuottanut tähän mennessä varsin vähän tuloksia.

Järvenpää Keski-Uusimaan vetovoimainen kaupunki

Yrityselämä on kaupunkimme selkäranka. Yrittäjyyttä tulee tukea. Pyrin siihen, että valtuustotyöskentelyssä ja lautakunnissa yrittäjyyteen suhtauduttaisiin ammattimaisella ja rakentavalla otteella. Itse yksityisenä kuluttajana teen valintoja. Ostan, jos mahdollista paikallisia tuotteita ja palveluita. Järvenpään kaupungissa on syytä panostaa yhä enenmmän hankintaosaamiseen eri sektoreilla ja huomioida se, että kilpailutukseen otetaan mukaan lähialueen tuottajia ja yrityksiä.

JUST

Terveyskeskus on ollut käytössä jonkin aikaa. SOTE- uudistus kangertaa ja vaikuttaa mm työtilanteeseen käsittääkseni myös terveyskeskuksen henkilöstön ja työviihtyvyyden osalta. Itse rakennus ja palvelut ovat uskallan sanoa huippu luokkaa. Toki on myönnettävä, että hoitojonot ovat olleet luvattoman pitkiä. Lääkereiden palkat ja myös hoitohenkilöstön palkat kilpailevat markkinataloudessa yksityisen sektorin suuntaan. Moni lääkäri onkin valinnut yksityisen sektorin. Hoitohenkilöstön palkkaus ja työn arvostaminen ei ole ainoastaan paikallinen kaupunkiamme koskeva haaste. Se on kansallinen. Sille on tehtävä jotain. Lisää käsiä on saatava osastoille. Sellaiset työt, jotka eivät kuulu hoitajille tulisi ohjata muulle henkilöstölle. Työssä jaksaminen on meille kaikille hyvinvointimme tae.