Valitse sivu
Kiitos sinulle, joka äänestit 147

Kiitos sinulle, joka äänestit 147

Arvoisa järvenpääläinen äänestäjä, syvä  kiitos siitä, että sain äänesi ja tulin valituksi valtuustoon!

Uusi valtuusto on koossa. Neljän vuoden yhteinen taival on alkamassa nyt meneillään olevan valtuustokauden päätyttyä. Edessä on monia vaikeita päätöksiä. Politiikka on yhteistyötä. Toivottavaa on, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta voimme säilyttää hyvän palvelutason ja kyetä hillitsemään velkaantumista. Järvenpäätä kehitetään yhdessä. Päätökset tehdään yhdessä.

Näillä lyhyillä ajatuksilla toivotan kaikille hyvää kesää! Vielä kerran kiitos luottamuksestanne!

Tänään on vielä ”vanhan” valtuuston kokous, jossa mm tilinpäätös esillä.

 

 

Eurooppa ja nuorten tulevaisuus

Eurooppa ja nuorten tulevaisuus

Euroopan unioini järjestää kaksivuotisen Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 2021 – 2023. Tarkoitus on se, että kansalaiset alhaalta ylöspäin päättäjien suuntaan saadaan vuoropuheluun, jossa heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon Euroopan tulevaisuudesta käytävissä keskuteluissa. Nyt halutaan kuulla erityisesti nuoria.

Kunnissa ja kaupungeissa kasvaa eurooppalainen tulevaisuus.

Mutta mikä on nuorten ja lastemme tulevaisuus? Minkä vastauksen nuoret antavat, jos kysymme mitä tahdot elämältäsi? Jokaisella meillä on vain yksi elämä. Pitääkö se rakentua orjallisesti nykyisen systeemin mukaan? Moni opiskelee tuonne 36 – 40 vuotiaaksi. Takana on monilla valmistumisen jälkeen herkeämätöntä kilpailua koulunpenkiltä toiselle. Palkintona  ruuhkavuodet.  Monille tuo tarkoittaa asuntovelkaa, työtä, lapsia ja kenties lemmikkiä.

Valmistumisen jälkeen alkaa työura. Hankintaan asunto. Ehkä kalliskin. Jossakin vaiheessa huomataan, että ehkä se lapsikin voisi olla mukava. Aika pian havahdutaan myös elämän lyhyyteen. Entäpä jos yhteiskunta antaisi mahdollisuuden nuorille parinmuodostukseen ja perheen rakentamiseen edullisella asumisella, hyvillä takuilla lainoja ajatellen. Lapset saisivat kasvaa vanhempiensa huostassa elämänsä alkutaipaleen tärkeimmät vuodet.

Voisiko oman elämän rytmiä muutaa?

Voisiko tavoitteen olla hyvä oma elämä? Opiskelu, parisuhde, asunto ja työ nämä neljä ovat edessä kaikilla nuorilla, mutta voisiko järjestystä muuttaa? Edellä esitetty kuvaus herättää ajatuksen siitä, että työssäolon vuodet siirtyvät yhä etäämmälle.

Kunnallisessa asuntotuotannossa tulisi varmistaa edullisten asuntojen saanti. Valtakunnallisessa politiikassa tulisi huomioida se, että oman elämän valinnat voisivat olla mahdollisimman joustavat.

Vanhukset ja vammaiset eivät saa unohtua

Vanhukset ja vammaiset eivät saa unohtua

Terveydenhuollon alalla palvelevilta tulee jatkuvasti viestiä, että lisää käsiä tarvitaan. Parhaillaan on valtakunnan tasolla keskustelu käynnissä maakuntauudistuksesta ja maakuntien verotusoikeudesta. Kuntatasolla pohditaan mitä mahdollisia vaikutuksia maakuntavero tullessaan aiheuttaisi kuntataloudelle. Kristillisdemokraattina en kannata uutta veronkantoyksikköä. Mietin myös, että minkälaista lisäarvoa uusi hallintohimmeli virkamieskoneistoineen toisi vanhuksille ja vammaisille esimerkiksi? Saadaanko parempaa palvelua? Entä onko vaara, että palvelut etääntyvät yhä enemmän niiden käyttäjistä?

Sain hiljattain puhelun eräältä järvenpääläiseltä, joka valitti, että hän ei saa vammaisena kovin helposti kiinni puhelimella Keusoten henkilöitä. Hänen tapauksessaan oli kyse palvelusetelin käytöstä ja kotiin tapahtuvasta hoidosta ja hoitopalvelun irtisanomisesta. Soittajan mukaan hän oli saanut tiedon kiertoteitse, että häntä koskeva palvelu oli irtisanottu. Jos tämä on totta, kuinka 2021 tämä voi olla mahdollista.

Vammaisten ja vanhusten palveluiden suhteen meidän tulee varmistua siitä, että kukaan hoitoa tarvitseva ei jää väliinputuoajaksi.

Ennakkoäänestyspaikat löytyy tästä

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut. Alla Järvenpään ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat.

Prisma-keskus, Rantakatu 5, 04400 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 9-20, lauantaina klo 10-16, sunnuntaina klo 12-16

Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 12-20, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Järvenpään uimahalli, Seutulantie 17, 04410 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 12-20, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Koivusaaren koulu, Pietolankatu 48, 04440 Järvenpää

Aukioloajat: arkisin klo 12-20, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Keskusvaalilautakunta suosittaa, että aukioloajan ensimmäinen ja viimeinen tunti rauhoitetaan mahdollisuuksien mukaan terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen määritelmän mukaisille vakavan koronavirustaudin riskiryhmille.

Ennakkoäänestys on käynnissä

Ennakkoäänestys on käynnissä

Nyt on mahdollista äänestää ennakkoon. Se onkin kätevää. Muista numero 147 Järvenpään vaaleissa. 👍

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut keskiviikkona 26.5. ja jatkuu 8.6. asti. Tänä aikana voi äänestää missä tahansa Suomen ennakkoäänestyspaikassa. Etenkin nyt korona-aikana kannattaa hyödyntää ennakkoäänestystä ja käydä muulloin kuin ruuhka-aikana äänestämässä. Kannattaa suositella ennakkoäänestystä myös kaikille ystäville ja muille äänestäjille. Ennakkoäänestyksessä pitää mukana olla henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Ennakkoäänestämisestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/
Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. klo 9-20voi äänestää vain omassa äänestyspaikassa, mikä mainitaan äänestäjän postitse saamassa ilmoituskortissa. Äänestämään mennessä pitää mukana olla henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Varsinaisena vaalipäivänä äänestämisestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana
Etenkin näissä kuntavaaleissa kannattaa muistaa myös kotiäänestysmahdollisuus. Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6. ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista sekä täältä: https://vaalit.fi/kuntien-keskusvaalilautakunnat. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksestä voi lukea tarkemmin: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Löydät kaikki KD:n ehdokkaat kunnittain täältä: https://vaalit.kd.fi/2021/