Valitse sivu

Ennakkoäänestys on alkanut. Moni ei tiedä mistä aluevaltuusto tulee päättämään. Kuvaan tässä lyhyesti mistä aluevaltuusto päättää ja mitä asioita se tulee hoitamaan.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen itsehallinnollinen alue, joka vastaa jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Keusote, eli Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen tulevat kuulumaan samat kunnat, kuin nykyiseen sote -kuntayhtymään: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

 • perusterveydenhuoto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi